ΕΞΑΜΗΝΟ: 2023B

Ωράριο Μαθημάτων

Χρονοδιάγραμμα Εξαμήνου 2023Β

                     ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023Β

Αναρτάται σήμερα, 28 Οκτωβρίου 2023, το ενημερωμένο με ονοματεπώνυμο και Α.Μ. εκπαιδευτών Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2023. Τα μαθήματα που στεγάζονται σε χώρους εκτός ΙΕΚ έχουν ανατεθεί σε έναν εκπρόσωπο της συμβεβλημένης επιχείρησης/φορέα, απαραιτήτως μέλος του Μητρώου. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΔΩ

Οι ειδικότητες των εκπαιδευτών ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΔΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΩΝ 2023Β 

ΠΡΟΟΔΟΙ 2023Β - FINAL.pdf

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023Β 

2023ΒΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_FINAL SYNODOS.pdf