Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων

σελ 405-413 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ Β σ.405-413-424-440-5-13.pdf

Balanced Scorecard

Η υβριδική παρουσίαση στο 70 Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΠΕΚ.

Οι πτυχές και τα επιμέρους κριτήρια απορρέουν από την αποστολή και το όραμα της Θεματικής ΣΑΕΚ Αχαρνών. ΕΔΩ