Αποστολή και Όραμα

Όραμα του Θ. ΔΙΕΚ Αχαρνών

Το όραμα του ΔΙΕΚ Αχαρνών είναι η παροχή υπηρεσιών δημόσιας και δωρεάν μεταλυκειακής επαγγελματικής κατάρτισης Επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για όλους, χωρίς κοινωνικές, οικονομικές, μορφωτικές, θρησκευτικές ή πολιτισμικές διακρίσεις και ανισότητες.


Αποστολή του Θ. ΔΙΕΚ Αχαρνών

Αποστολή του ΔΙΕΚ Αχαρνών είναι να δημιουργεί μελλοντικούς επαγγελματίες κάνοντας υπέρβαση των απαιτήσεων που αυτοί έχουν όταν προσέρχονται για να παρακολουθήσουν την ειδικότητα επιλογής τους. Η υπέρβαση αυτή έχει ως βασικές κατευθύνσεις:

 • τη διδασκαλία σύγχρονων επαγγελματικών τεχνικών, ανάλογα με την ειδικότητα επιλογής του σπουδαστή.

 • την ανταπόκριση των προσόντων των αποφοίτων με τις ανάγκες τις σύγχρονης ευρωπαϊκής αγοράς.


Κουλτούρα του Θ. ΔΙΕΚ Αχαρνών

 • Προώθηση της ομαδικής εργασίας και του απρόσκοπτου διάλογου.

 • Εστίαση στον Σπουδαστή, στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους: Το ΔΙΕΚ στοχεύει όχι μόνο στην ολική ικανοποίηση των σπουδαστών αλλά και στην υπέρβασή τους, παρέχοντας αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

 • Έμφαση και ακατάπαυστη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.


Αρχές του Θ. ΔΙΕΚ Αχαρνών

 • Διατήρηση της ακεραιότητας σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του ΔΙΕΚ.

 • Η πόρτα της Διεύθυνσης είναι πάντα ανοικτή με προτεραιότητα στους σπουδαστές.

 • Εστίαση στον Άνθρωπο: Οι σπουδαστές και οι εργαζόμενοι στο ΔΙΕΚ Αχαρνών αποτελούν το ενεργό πνευματικό του κεφάλαιο.


Πολιτική του Θ. ΔΙΕΚ Αχαρνών

 • Τήρηση μιας ισχυρής Δέσμευσης Πολιτικής Ποιότητας, με έμφαση στη συνεχή βελτίωση.

 • Ολική ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των σπουδαστών που είτε διατυπώνονται ως απαιτήσεις τους ή έχουν εντοπιστεί από το ΔΙΕΚ Αχαρνών.

 • Εστίαση στην Ποιότητα: Ακατάπαυστη προσπάθεια για αποτελεσματικές και άμεσες λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν.

 • Ενθάρρυνση της συνεχούς ανάπτυξης των σπουδαστών και των εργαζομένων στο ΔΙΕΚ Αχαρνών για να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους, τόσο για δικό τους όφελος όσο και για τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


Στόχοι του Θ. ΔΙΕΚ Αχαρνών

 • Συνεχής παρακολούθηση και ανταπόκριση σε όλες τις εξελίξεις (νομοθετικές, επιστημονικές, τεχνολογικές) του κλάδου.

 • Διατήρηση και βελτίωση συνεχώς της ποιότητας των υπηρεσιών και διεργασιών μας, ώστε να ικανοποιούμε όλες τις εκφρασμένες ή υπονοούμενες ανάγκες των σπουδαστών μας έγκαιρα και κατά τρόπο αποδοτικό.

 • Συνεχής ενίσχυση της εμπιστοσύνης της διοίκησης, των εργαζόμενων και των σπουδαστών στο ότι οι απαιτήσεις για την ποιότητα ικανοποιούνται και στο ότι η συνεχής βελτίωση επιτυγχάνεται.

· Διασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.