Πρόσφατες Εκδηλώσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 11 &12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Πτυχίο Πρώτων Βοηθειών με 5ετή ισχύ για τους τελειόφοιτους Προπονητές μας από τον ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ.

Στην εκπνοή του εξαμήνου, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τους τελειόφοιτους Προπονητές μας, φροντίζουμε για το τελευταίο και σημαντικό εφόδιο: Πιστοποιητικό Γνώσεων Βασικών Πρώτων Βοηθειών-απαραίτητο προσόν για την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέματος Προπονητή. Ευχαριστούμε θερμά τον γυμναστή κ. Angelos Tsovilis για την διοργάνωση!!

Η εκπαίδευση ακολουθεί τα πρότυπα της Δια Βίου Μάθησης, εφαρμόζοντας πέρα από τη θεωρητική διδασκαλία την πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι.