ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εγκύκλιος Στεγαστικού Επιδόματος καταρτιζόμενων Δ.ΙΕΚ έτους 2022-2023

Οι δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος έτους κατάρτισης 2022-2023 μπορούν να ενημερώνονται από το ΦΕΚ ΕΔΩ και την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Άμεση Έναρξη Επιδοτούμενης Πρακτικής

Η Πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένταξης των καταρτιζομένων επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα των καταρτιζομένων ΙΕΚ, στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Διαβάστε λεπτομέρειες ΕΔΩ:

Παράταση Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της  χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής , να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένη) συμπληρώνοντας με √ το πρώτο πεδίο της δήλωσης "Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ" . Η προβλεπόμενη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποζημίωση υλοποίησης Π.Α καλύπτεται μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό MIS 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία θα συνεχίσει στο πλαίσιο του Προγράμματος « Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 29/02/2024.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα  πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός  της ανωτέρω προκαθορισμένης ημερομηνίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1) Κατά την ημερομηνία έκδοσης (8/2/2024) της παρούσας ανακοίνωσης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ.

2) Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους στη ΣΑΕΚ φοίτησης και να έχει γίνει η σχετική καταχώρηση έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

3) Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η Πρακτική Άσκηση να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2024.

4) Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την μη υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη με σχέση Α΄ βαθμού συγγένειας

Οι προϋποθέσεις επιδότησης θα ορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι επιδοτούνται όλοι οι μήνες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μετά την 1/9/2021 με προσκόμιση του εντύπου Εργάνη για το διάστημα από 1/9/2021 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διαθέσιμες θέσεις: έως εξαντλήσεως του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Διαδικασία επιλογής: η επιλογή των καταρτιζόμενων πραγματοποιείται με ιεραρχική σειρά κατάταξης βάσει της ημερομηνίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

03 Νοεμβρίου: Έναρξη Λειτουργίας Μητρώου 

Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023, ώρα 14:00, έως και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 14:00, νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Επίσης, τα ήδη ενταγμένα μέλη στο Μητρώο έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους και να προσθέσουν νέα δικαιολογητικά.

Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου  https://mitrooiek.minedu.gov.grγίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet. Επισημαίνεται ότι οι ενότητες Α1 και Α2 μπορούν να διορθωθούν ΕΚΤΟΣ από τα πεδία: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, τα οποία επιβεβαιώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Μετά τη συμπλήρωση ή επικαιροποίηση της αίτησης θα πρέπει πάντα να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΕ την αίτησή σας.

Μετά την ημερομηνία λήξης της λειτουργίας του μητρώου θα εκκινήσει διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και, στη συνέχεια, θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις προθεσμίες υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης πεδίων της αίτησης.

Mind your Edu

Συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, που τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας Αττικής και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, με εκπαιδευτικές δράσεις που αφιερώνονται στον επαγγελματικό προσανατολισμό, την προσωπική ανάπτυξη και τη μάθηση. 

LinkedIn: Μικρά Μυστικά, ένα βιωματικό εργαστήριο με την έμπνευση του Θεματικού Δ.ΙΕΚ Αχαρνών.

Δήλωσε συμμετοχή: ΕΔΩ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Β΄ΦΑΣΗΣ

29-09-2023: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. περιόδου Σεπτεμβρίου B' φάσης. Προσοχή!!!! Οι θέσεις που θα παραμείνουν κενές μετά την Τετάρτη, 4-10-2023, θα δοθούν σε όσους δεν κατάφεραν να ικανοποιηθεί η αίτησή τους.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων μπορούν να γίνουν

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες προσέλευσης των επιτυχόντων στα Δημόσια ΙΕΚ, μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των ΙΕΚ. 

Αιτήσεις για ανάθεση διδακτικού έργου σε Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ.

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει στα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αίτηση-δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2023Β σε Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. ανά ειδικότητα και μάθημα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία.

Η αίτηση-δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. από τη Δευτέρα 02.10.2023 και ώρα 12:00 έως και την Τετάρτη 04.10.2023 και ώρα 21:00 στη σχετική επιλογή του μενού «δήλωση μαθημάτων».

Παρακαλούνται τα μέλη του μητρώου να συμβουλεύονται τους οδηγούς κατάρτισης των ειδικοτήτων σχετικά με το προσοντολόγιο των εκπαιδευτών πριν την αίτηση-δήλωση των μαθημάτων. Δηλώσεις-αιτήσεις μαθημάτων, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στα προσοντολόγια των εκπαιδευτών των οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων, δε λαμβάνονται υπόψη για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μέλη του Μητρώου Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΦΑΣΗΣ:

Ηλεκτρονικά έως 27/9/2023, 15.00, diek.it.minedu.gov.gr/  

Δια ζώσης στο ΙΕΚ έως 27/9/2023, 20.00,

μέσω e-mail έως 27/9/2023, 20.00

Οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν την Πέμπτη, 28/9/2023 για τις κενές θέσεις

19-09-2023: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. περιόδου Σεπτεμβρίου A' φάσης. Θα ακολουθήσει φάση επιλογής ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

**Οι επιτυχόντες Α' φάσης έχουν ήδη λάβει e-mail από το Θεματικό Δ.ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ

Οι εγγραφές των επιτυχόντων μπορούν να γίνουν

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες προσέλευσης των επιτυχόντων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των ΙΕΚ. Δείτε τα στοιχεία αυτά ανά ΔΙΕΚ στο μενού Χρήσιμα -> Επικοινωνία με τα ΔΙΕΚ.

Διαβάστε τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί με το παράλληλο μηχανογραφικό και επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, θα πρέπει να φροντίσουν εμπρόθεσμα να κάνουν πρώτα διαγραφή της προηγούμενης εγγραφής τους καταθέτοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Οι επιτυχόντες Α΄φάσης που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση)

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων Α’ φάσης, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής και εγγραφής για τους επιλαχόντες υποψήφιους καταρτιζόμενους (Β’ φάση)ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ , Β΄ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΕ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΩΣ 15/9/2023, 2.30-8.30 μ.μ.

Αγώνες Στίβου

Οι τελειόφοιτοι της Ειδικότητας "Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού" διοργανώνουν Αγώνες Στίβου, με ελεύθερη συμμετοχή.

7 Ιουνίου, 2023

13.30 στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου

Δηλώσεις: https://forms.gle/7PdeWbCDMzqnuYhM9


Μελέτη του ΕΚΠΑ 

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερωτηματολόγιο


Η μελέτη έχει εγκριθεί με την υπ’ αρθμό 1454/11-01-2023 απόφαση της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Εσπερίδα  Ευαισθητοποίησης για την Εμπορία Ανθρώπων από την Α21. 

"Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα της Εμπορίας Ανθρώπων σαν ένα φαύλο κύκλο στον οποίο πρέπει να παρέμβουμε. Κάθε ζωή που διασώζεται μας φέρνει πιο κοντά στη λύση του προβλήματος".

Πέμπτη, 18 Μαΐου, 2023.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση από τον μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό οργανισμό Α21

https://www.a21.org/

Erasmus+/VET: Πίνακας Μοριοδότησης και Επιλογής των Β. Φυσικοθεραπείας Pro 

Οι επιτυχόντες  οφείλουν να παρουσιαστούν στο Γραφείο Erasmus του ΘΔΙΕΚ Αχαρνών, τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, στις 18:00.

Erasmus+/VET: Πίνακας Μοριοδότησης και Επιλογής των Β. Φυσικοθεραπείας για Oradea Romania 

Οι τελικώς επιλέγεντες να παρουσιαστούν στο Γραφείο Erasmus του ΘΔΙΕΚ Αχαρνών, την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, στις 18:00, άσχετα αν έχουν μάθημα ή όχι εκείνη την ημέρα.

Τα αποτελέσματα για τους επιλεγέντες για το Πρόγραμμα Erasmus+/PRO θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 29 Μαρτίου, στο site του ΘΔΙΕΚ Αχαρνών (https://www.diekacharnon.org/)

Λειτουργία Θ. Δ.ΙΕΚ Αχαρνών την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων και προκειμένου να αποφευχθούν ταλαιπωρίες,  το Δ.ΙΕΚ Αχαρνών δεν θα λειτουργήσει σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.

Όλα τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.


Στεγαστικό Επίδομα

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. K5/104224/29-08-2022 (Β’ 4634) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.3220/2004 (Α’15), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για καταβολή ενοικίων κατά το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 και θα υποβάλλονται από τις 01/02/2023 έως και τις 14/02/2023, σε ειδική εφαρμογή στο σύνδεσμο https://stegastiko.minedu.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι για αναλυτικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ 2102384333 και στο e-mail : stegastiko-diek@minedu.gov.gr 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δείτε την σχετική εγκύκλιο και την Κ.Υ.Α. 

Εξετάσεις Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Από 24 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2022, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα υποδέχεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ. 2022-2023.

Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής θυρίδας- πρωτοκόλλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή αιτήσεων των αποφοίτων, μέσω της δημιουργίας του ψηφιακού γραμματοκιβωτίου κάθε υποψηφίου που θα απλοποιεί τόσο τη διαδικασία της υποβολής των χιλιάδων αιτήσεων, όσο και του ελέγχου τους από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες, μαζί με τον νέο «Οδηγό Υποβολής 2022-2023», θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου οι υποψήφιοι εύκολα και γρήγορα να υποβάλουν την αίτησή τους και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.

Καλή επιτυχία!


ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Β

Έναρξη Μαθημάτων 7 Οκτωβρίου: Όσα τμήματα έχουν μάθημα την Παρασκευή, θα προσέλθουν στο ΙΕΚ σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συγκεκριμένα ξεκινούν την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου τα εξής τμήματα:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ AEROBICS

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ, ΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΑΠΥ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ1 ΚΑΙ Γ2

Αποτελέσματα υποψηφιών Δ.ΙΕΚ Α΄ φάσης

** Σημείωση: ¨Όσοι δεν κατάφεραν να περάσουν στην Α΄ φάση, πολύ πιθανόν να περάσουν στη Β΄φάση.

Παρακαλώ, δείτε τα αποτελέσματα των επιτυχόντων της Α΄Φάσης στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr/

·         Δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

·         Για την ειδική περίπτωση Ελληνοκυπρίων από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή μελών της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Όλοι οι επιτυχόντες Α΄ Φάσης στο Θεματικό ΙΕΚ Αχαρνών έχουν ήδη ειδοποιηθεί μέσω του ε-μαιλ με το οποίο δημιούργησαν τον λογαριασμό τους για την αίτηση.

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες του Θεματικού Δ.ΙΕΚ Αχαρνών ξεκινούν  την Παρασκευή 16-09-2022 και λήγουν την Πέμπτη 22-09-2022  3.00 - 8.00 μ.μ.

Δικαιολογητικά σε ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου,

Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους

(κοινωνικά κριτήρια).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά,

ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν.

4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014).

Διαβάστε τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί με το παράλληλο μηχανογραφικό και επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, θα πρέπει να φροντίσουν εμπρόθεσμα να κάνουν πρώτα διαγραφή της προηγούμενης εγγραφής τους. Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ  ΕΩΣ 12/9

Από 1 έως 12 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιούνται οι αιτήσεις επιλογής στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας στην πλατφόρμα:

https://diek.it.minedu.gov.gr/

Το Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών είναι το μοναδικό πανελληνίως ΙΕΚ Αθλητισμού, Φυσικού Περιβάλλοντος και Αναψυχής. Στο πλαίσιο υποστηρίζει ΔΕΚΑ νέες, περιζήτητες ειδικότητες, με συνέπεια και ενθουσιασμό :

1.     Βοηθός Φυσικοθεραπείας

2.     Τουριστικός Συνοδός

3.     Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολόγιας

4.     Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος (Βοηθός Γεωπόνου)

5.     Εκπαιδευτής Γυμναστικής με Βάρη

6.     Εκπαιδευτής Ελεύθερης Αεροβικής Γυμναστικής

7.     Προπονητής Αντισφαίρισης (ΤΕΝΙΣ)

8.     Προπονητής Καλαθοσφαίρισης (ΜΠΑΣΚΕΤ)

9.     Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού (ΣΤΙΒΟΣ)

10.  Προπονητής Ποδοσφαίρου

Το Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών εγγυάται:

§   Καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

§  Δωρεάν πλατφόρμα εκμάθησης σχεδιαστικών προγραμμάτων, εφαρμογών προπόνησης, τουριστικών εφαρμογών, ξένων γλωσσών κλπ

§   Πιστοποιημένη, χρηματοδοτούμενη εξειδίκευση στο εξωτερικό, μέσω προγραμμάτων Erasmus plus,  εξασφαλίζοντας ετησίως χρηματοδότηση άνω των 100. 000 Ευρώ για τον σκοπό αυτόν.

§   Δυνατότητα απόκτησης χρηματοδοτούμενης, εργασιακής εμπειρίας, σε διακεκριμένους φορείς, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω προγραμμάτων Erasmus pro, εξασφαλίζοντας ετησίως χρηματοδότηση άνω των 100. 000 Ευρώ για τον σκοπό αυτόν.

§   Εντατική προετοιμασία με την βραβευμένη, υβριδική, εξ αποστάσεως κατάρτιση του ΔΙΕΚ Αχαρνών, για τις εξετάσεις πιστοποίησης,

§   Λειτουργία ομίλων, με δευτερεύον, συμπληρωματικό, άθλημα της επιλογής των σπουδαστών, ενδεικτικά: crossfit, aerobics, pilates, yoga, zumba, χορός, αυτοάμυνα.

 

§   Καλλιέργεια αθλητικού ήθους, σε κλίμα ομαδικότητας, με έμφαση στο ατομικό πλάνο κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης,

§   Εσωτερικά γυμναστήρια μυϊκής ενδυνάμωσης, εργομετρίας, φυσικοθεραπείας και πρώτων βοηθειών,

§   Τους πλέον κατάλληλους αθλητικούς χώρους τένις, στίβου, ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βάρη και τα πλέον κατάλληλα εργαστήρια με δωρεάν παροχή όλων των αναλώσιμων και εξοπλισμού.

§   Συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους, ομάδες, σωματεία, γυμναστήρια και δήμους,

§   Διοργάνωση και συμμετοχή σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα,

§   Συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις και Δήμους της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής για την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Η φοίτηση στο Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών είναι δωρεάν, διαρκεί τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης και εξασφαλίζει κρατικό πτυχίο επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, αναβολή στράτευσης, σπουδαστικό πάσο, σπουδαστικό στεγαστικό επίδομα και δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.  Τα μαθήματα διεξάγονται μεσημεριανές-απογευματινές ώρες.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ ότι ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων ολοκληρώθηκε. Έως την  Πέμπτη   15  Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00  δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης της έκβασης του διοικητικού ελέγχου αποκλειστικά επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων. Αίτημα επανεξέτασης επί του συνόλου των πεδίων της αίτησης θα απορρίπτεται. ​​​Η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα γίνεται αποκλειστικά στο πεδίο "Ένσταση" εντός της ατομικής καρτέλας του μητρώου του κάθε μέλους, στη ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ. 

Κάθε άλλο αίτημα επανεξέτασης του διοικητικού ελέγχου, μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εκτός συστήματος, δε θα ληφθεί υπόψη και δε θα εξετάζεται.


ΛΗΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.ΙΕΚ

Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη νέων μελών και επικαιροποίηση των στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ., ορίζεται η Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων. Κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου, οι χρήστες δε θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο τους.

Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θα εκδοθεί νέα σχετική ανακοίνωση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας καμία νέα αίτηση ή τροποποίηση υπάρχουσας αίτησης δε θα είναι δυνατή.

- Αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως και την παραπάνω ημερομηνία δε θα εξεταστούν.

Πηγή: gsae.edu.gr

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΟ EDUCATION LEADERS AWARDS

Με τιμή και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε τη βράβευση του Θεματικού Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Αχαρνών για δεύτερη συνεχή χρονιά, στην πανελλήνια διοργάνωση “Education Leaders Awards”. Με τίτλο υποψηφιότητας “Distance makes our hearts grow fonder”, το Θ.Δ.ΙΕΚ Αχαρνών απέσπασε το Αργυρό βραβείο της φετινής διοργάνωσης, στη θεματική ενότητα «Εξ αποστάσεως ή και υβριδική εκπαίδευση». Η υποψηφιότητα στηρίχτηκε :

Α) Στην αναλυτική περιγραφή των τεχνικών πλεονεκτημάτων του δωρεάν ψηφιακού χώρου Google Workspace και του συμπλέγματος εφαρμογών, αυξημένων δυνατοτήτων,  που διαθέτει.

Β) Στην Θεωρητική τεκμηρίωση των μεθόδων εξ αποστάσεως κατάρτισης που υιοθετήθηκαν.

Γ) Στη διαχείριση της εξ αποστάσεως  κατάρτισης από την πλευρά της Διεύθυνσης (υποστηρικτικές δομές, επιμορφώσεις, tutorials , τεχνικές εμπλοκής και καθοδήγησης των εκπαιδευτών και κινητροποίησης των καταρτιζόμενων).

Δ) Στον υψηλό δείκτη συμμετοχής και στον υψηλό βαθμό ικανοποίησης των εμπλεκομένων, όπως προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία εσωτερικών αξιολογήσεων που έλαβαν χώρα στο Θ. Δ.ΙΕΚ Αχαρνών.

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι δημοσίως προσβάσιμα ΕΔΩ

Μετά την άρση των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, η εξ    αποστάσεως του Θ.Δ.ΙΕΚ Αχαρνών συνεχίζει να παρέχει ευέλικτες λύσεις για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης, όπως η «ανάπτυξη ατομικού πλάνου κατάρτισης» προπονητών, η εντατική προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης, η ενίσχυση οριζόντιων γλωσσικών και επικοινωνιακών/ψηφιακών ικανοτήτων.

Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτές μας για την ενθουσιώδη υιοθέτηση των μεθόδων μας και την συμβολή τους στην επιτυχία μας. Το Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών συνεχίζει να καινοτομεί προς όφελος των καταρτιζόμενων, της ευρύτερης τοπικής κοινότητας και του θεσμού της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.


My Gap Fill& Feel Festival: Let's Edu

Νέα σχολική χρονιά, νέες προοπτικές, νέες εκπαιδευτικές προτάσεις και δράσεις!

Let’s Edu!

Το skywalker.gr διοργανώνει το φεστιβάλ εκπαίδευσης My Gap Feel & Fill Festival, μια καινοτόμο εκπαιδευτική δράση και μοναδική εμπειρία που αφιερώνεται στην προσωπική ανάπτυξη και τη μάθηση. Σας περιμένουμε την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00-17:00 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48).

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους!

Μην αφήσεις το κενό σου να σε καταπιεί.Let’s Edu!

Ανάπνευσε και ξεκίνα. Είμαστε δίπλα σου.Let’s Edu!


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Το Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών συμμετέχει στο Παράλληλο Μηχανογραφικό με 6 νέες ειδικότητες: που μπορούν να δηλώσουν όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 2022:

Τον Σεπτέμβριο, οπότε θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι ακόμη κι αν συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό, θα προστεθούν εκτός των παραπάνω και οι :


ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ ότι ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων ολοκληρώθηκε. Έως την  Πέμπτη   15  Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00  δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης της έκβασης του διοικητικού ελέγχου αποκλειστικά επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων. Αίτημα επανεξέτασης επί του συνόλου των πεδίων της αίτησης θα απορρίπτεται. ​​​Η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα γίνεται αποκλειστικά στο πεδίο "Ένσταση" εντός της ατομικής καρτέλας του μητρώου του κάθε μέλους, στη ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ. 

Κάθε άλλο αίτημα επανεξέτασης του διοικητικού ελέγχου, μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εκτός συστήματος, δε θα ληφθεί υπόψη και δε θα εξετάζεται.


Πρόγραμμα Εξετάσεων Προόδου 2022Α

Ανάλογα με το χρώμα, το κάθε μάθημα εξετάζεται την 1η ή 2η εβδομάδα περιόδου Εξετάσεων Προόδου 2022Α. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 1 διδακτική ώρα και ισοδυναμεί με το 30% της τελικής βαθμολογίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩΕπείγουσα ανακοίνωση για όσους ξεκίνησαν Πρακτική Άσκηση από 1/9/2021 και μετά

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι που ξεκίνησαν την την Πρακτική Άσκηση από 1/9/2021 και μετά να συμπληρώσουν ΑΜΕΣΑ το απογραφικό εισόδου στον σύνδεσμο  https://mis.inedivim.gr/iek-microdata εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς της αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης.

Για οδηγίες παρακαλώ ενημερωθείτε ΕΔΩ


Μέτρα Προστασίας κατά Covid 19

Δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19   για σχολεία, ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΣΔΕ, Κολλέγια , Φροντιστήρια και ΚΞΓ από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00. 

Το ΦΕΚ

Έναρξη Λειτουργίας Μητρώου

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης θα ανακοινωθεί τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα.